Ommaviy huquqiy fanlar

(kafedra o‘qituvchilari, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar)