Bo‘sh ish o‘rinlari uchun tanlov savollari

1.1.Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrasi . Kasb faoliyatiga oid savollar

1.2. Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrasi .Umumiy qonunchilikka oid savollar

1.3. Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrasi .Kazuslar

2.1. Ommaviy-huquqiy fanlar kafedrasi faoliyatiga oid savollar

2.2. Ommaviy-huquqiy fanlar kafedrasi. Umumiy qonunchilikka oid savollar

2.3. Ommaviy-huquqiy fanlar kafedrasi.Kazuslar

3.1. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kasb faoliyatiga oid savollar

3.2. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Umumiy qonunchilikka oid savollar

3.3. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kazuslar

4.1. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kasb faoliyatiga oid savollar (rus tillar)

4.2. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Umumiy qonunchilikka oid savollar(rus tillar)

4.3. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kazuslar(rus tillar)

5.1. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kasb faoliyatiga oid savollar (ingliz tillar)

5.2. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Umumiy qonunchilikka oid savollar(ingliz tillar)

5.3. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kazuslar(ingliz tillar)

6.1. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kasb faoliyatiga oid savollar (AKT sohasi pedagoglari uchun)

6.2. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Umumiy qonunchilikka oid savollar(AKT sohasi pedagoglari uchun)

6.3. Umumta’lim fanlar kafedrasi.Kazuslar(AKT sohasi pedagoglari uchun)

7.1. Xususiy-huquqiy fanlar.Kasb faoliyatiga oid savollar

7.2. Xususiy-huquqiy fanlar.Umumiy qonunchilikka oid savollar

7.3. Xususiy-huquqiy fanlar.Kazuslar

ARM kazus

ARM savollar

ARM test

Boshqaruv xodimlari kazus

Boshqaruv xodimlari savol

Buxgalteriya kazus

Buxgalteriya savol

Fakultet kazus

Fakultet savol

Kadrlar bo‘limi kazus

Kadrlar bo‘limi savol

Kanselyariya va arxiv kazus

Kanselyariya va arxiv savol

Monitoring va ichki nazorat bo‘limi savol

O‘quv bo‘limi savol

O‘quv-metodik bo‘lim kazus

Yoshlar bilan ishlash bo‘limi — savollar

Yoshlar bilan ishlash bo‘limi kazuslar

Yuridik klinika kazus

Yuridik klinika savol

Мonitoring va ichki nazorat bo‘limi kazus